Wat is regressie- en reïncarnatietherapie?

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Teruggaan in de tijd naar het moment waarop een probleem ontstaan is en dit door een gerichte methode. Dus in plaats van het symptoom waar men last van heeft te bestrijden, gaan we deze juist gebruiken. Geen pleister op de wonde kleven, maar doelgericht op zoek gaan naar de kern van het probleem.

Dit probleem of onverwerkte ervaring kan zijn oorsprong hebben in het huidige leven maar ook in de periode van conceptie, zwangerschap en geboorte of vorige levens. Het woord reïncarnatie geeft dus aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd. Met aandacht voor zowel het mentale, het emotionele, het lichamelijke en de eigen spiritualiteit of zingeving met name de Ziel, wordt de onverwerkte ervaring zorgvuldig doorgewerkt en verwerkt. Daardoor komt er inzicht in de samenhang tussen de onverwerkte, onderbewuste ervaring met het probleem in het hier en nu en vindt er weer verbinding plaats met het verbroken levensdomein.

Reïncarnatietherapie werkt holistisch door te kijken naar het grote geheel. Je leert jezelf kennen op een dieper niveau. Regressie- en reïncarnatietherapie kan je zo niet alleen oude traumatische ervaringen helpen loslaten, maar ook veel bijdragen aan je proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving.

Hoe werkt het ?

Je wordt tijdens een sessie in trance gebracht. In het onderbewuste ligt immers allerlei informatie opgeslagen. Trance is een toestand van veranderd bewustzijn, een bewustzijn waarbij de aandacht zowel in het hier en nu, als in het toen en daar kan zijn. Je kan het vergelijken met een boek lezen. Je bent in het verhaal maar er is ook bewustzijn van wat zich om je heen afspeelt. Je houdt volledige controle over jezelf en kunt de sessie op ieder moment stoppen. Omdat je alles bewust meemaakt, weet je ook na de sessie wat er gebeurd is.                                                                              

De sessie vindt plaats terwijl je op de stoel zit, of liggend op een matras. Soms wordt er ook met tekeningen gewerkt.
Je hoeft niet in reïncarnatie te geloven om deze therapie te ondergaan. Er wordt wel van je gevraagd bereid te zijn om volledig mee te werken.
Een volledige sessie met voor- en nagesprek duurt ongeveer 2 uur.

Welke problemen ?

Met regressie- en reïncarnatietherapie kun je een breed scala aan problemen aanpakken.
Problemen op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie daarvan of op het gebied van zingeving, kun je op een diep niveau doorwerken en in veel gevallen loslaten.
Aarzel niet mij te contacteren als je twijfelt of deze therapievorm jou verder kan helpen.